top of page
pexels-pixabay-534174-gradient.jpg
pexels-fauxels-3184360-gradient.jpg
shake-gradient.png
Data & rapportage voor certificaten

1. BREEAM

Breeam is een duurzaamheidskeurmerk ontwikkeld voor het bekomen van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact

Het is een kader voor investeerders en klanten om de waarde, het groen imago en gezonde leef- en werkomgeving te bepalen.

 

BREEAM heeft verschillende keurmerken, enkele voorbeelden: 

BREEAM New Construction

BREEAM In-Use

BREEAM Refurbishment and Fit Out (RFO)

BREEAM Communities

 

Het certificaat is gebaseerd op een duurzaamheidsscore met credits die uw gebouw wordt toegekend door een BREEAM Assessor.

 

Het BREEAM certificaat toetst de duurzaamheid van een gebouw af aan de hand van tien milieuaspecten:

  • Afval

  • Water

  • Energie

  • Hinder

  • Innovatie

  • Transport

  • Management

  • Materialengebruik

  • Gezondheid & comfort

  • Landgebruik & ecologie

Elk milieuaspect is opgedeeld in deelaspecten met een vaste score. De finaal behaalde duurzaamheidsscore bepaalt het certificatieniveau: pass, good, very good, excellent of outstanding.

 

Oktow wil u helpen met het behalen van enkele credits.

 

Deel 1: Asset Performance

Health and wellbeing

Hea 09 Carbon dioxide sensors 4 credits: installeren van CO² sensoren.

Hea 10 Carbon monoxide detection 2 credits: installatie van CO sensoren en een ALARMsysteem in een gesloten ruimte waar veel verbrandingsmotoren en uitlaatgassen zijn, zoals een gesloten parking.

Energy 

Ene 10 Demand side management (DSM) capabilities for electricity 4 Exemplary credits: energy routing verhaal en vraagsturing aan de hand van energiemarkt.

Ene 12 Local energy performance asset rating 3 credits: de efficiëntie van verbruik in kaart brengen.

Ene 13 Solar photovoltaic (PV) panels 4 credits: Oktow PV advies.

Ene 14 Solar thermal panels 1 credit: Oktow PT advies.

Ene 15 Monitoring energy end uses 4 credits: metering en sub-metering.

Ene 16 Monitoring tenanted areas: 4 credits: metering en sub-metering van verhuurde oppervlakte.

Water

Wat 01 Water monitoring: 6 credits: metering van waterverbruik.

 

Part 2: Management performance

Energy

Ene 19-21 Operational energy calculator 50 credits: hier kan Oktow helpen data voorzien van resultaten.

Ene 22 Energy audit: 4 credits: energie-audit met aanbevelingen.

Ene 23 Energy consumption reporting 4 credits: Oktow energierapporage

Water

Wat 11 Water consumption 4 credits: bewustwording van waterverbruik door rapportage.

Wat 13 Water consumption reporting: 4 credits: gebruik maken van de data van het waterverbruik in rapporten.

2. SDG

De sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties die van de wereld een duurzamer, inclusiever en rechtvaardigere plek kunnen maken. U kunt met uw bedrijf hieraan meewerken door een actieplan op te stellen en duurzaam te gaan ondernemen. 

 

Hoe kan Oktow u helpen?

Oktow brengt energiedata ter beschikking ter beschikking om de deeldoelstellingen te behalen. Dit aan de hand van metering, rapportage en aanbevelingen.

 

Volgende pijlers kunnen met de hulp van Oktow behaald worden:


Hoofdstuk 7
BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

VERZEKER TOEGANG TOT BETAALBARE, BETROUWBARE, DUURZAME EN MODERNE ENERGIE VOOR IEDEREEN.
 

7.1. Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

→ Oktow levert energiediensten.

7.2. Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

→ Oktow levert adviezen, om verbruik af te stemmen op productie en dus productie van hernieuwbare energie.


Hoofdstuk 12
VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
VERZEKER DUURZAME CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN

 

12.6. Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

→ Oktow levert rapportage van energieverbruik, die inzicht moeten geven en kunnen worden opgenomen en geïntegreerd in de praktijk.

12.7. Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten .

→ Oktow levert advies aan bedrijven om door overheid geïmplementeerd energiebeleid in de praktijk toe te passen (Capaciteitstarief, EBO).


Hoofdstuk 13
KLIMAATACTIE
NEEM DRINGEND ACTIE OM DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT TE BESTRIJDEN
 

​13.2. Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

→ Oktow kan het CO² verbruik aan de hand van het energieverbruik duiden bij de klant.

3. Meer info?

Neem contact op met Xavier Desmet via xavier@oktow.be. Tot snel!

bottom of page